مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان 97

آخرین مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان 97

آخرین مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان 97 مودیان مالیاتی نیز از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شد.
اشاره به این نکته ضروری است که سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای اخیر جهت رفاه حال مودیان و سرعت عمل در پیشبرد اهداف خود به طراحی ابزارهای نوین الکترونیکی اقدام نموده است.
از جمله این ابزارهای نوین الکترونیکی ارسال فهرست صورت معاملات فصلی از طریق سامانه می باشد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات مربوط به تمامی فصول سال 1397 را تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال 1398 اعلام نموده است.
بر اساس قوانین وضع شده مودیان مشمول موضوع ماده 169 بایستی تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب، اطلاعات معاملات فصلی خود را ارسال نمایند.
ارسال صورت معاملات فصلی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir می باشد.
همچنین میتواند به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان، به اداره امور مالیاتی ارائه شود.

آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل زمستان 1397 تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال 1398 می باشد.
به دستور معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ، به دلیل موکول نمودن ارسال اطلاعات به روزهای پایانی مهلت قانونی توسط مودیان و اینکه حجم اطلاعات زیاد می باشد.
بنابراین بهتر آن است که بهتر است مودیان مالیاتی ارسال صورت معاملات فصلی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
زیرا ممکن است موجب بروز مشکلات شود،.
بنابراین در اولین فرصت موجود نسبت به انجام تکالیف قانونی خود براساس ترتیبات یاد شده اقدام نمایند.

بر اساس قانون مالیات های مستقیم عدم ارسال فهرست صورت معاملات فصلی در مهلت تعیین شده و براساس قوانین موجود، مشمول جرایم مالیاتی می شود.
سازمان امور مالیاتی به کمک دولت می شتابد
هم اکنون و در عصر جدید، زمان گرانبها بسیار ارزشمند می باشد.
اتلاف وقت ممکن است صدمات بسیار جبران ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد نماید.
همانطور که می دانیم دولتها منابع درآمدی محدودی دارند .
جهت تامین بودجه جاری و عمرانی مالیات، منبع مطمئن و قابل اتکایی به نام مالیات وجود دارد.
این منبع برای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سازمان امور مالیاتی با وضع قوانین و مقررات شفاف و صریح نظام مالیاتی خود در این زمینه به یاری دولت می شتابد.
برای انجام امور محوله و ادای حقوق حقه دولت با وضع قوانین مشخص اقدام به دریافت مالیات از مودیان مشمول می نماید.
اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی کشور ما رسیدن به این هدف را تسهیل می نماید.
در زیر به توضیح اینکه گزارش فصلی چیست و مراحل و روشهای ارسال و .. می پردازیم.

صورت معاملات فصلی چیست

در ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم به طور آشکار آمده است که سازمان امور مالیاتی برای رفاه حال مودیان مالیات دریافت می نمایند.
همچنین در مورد افرادی که موظف به پرداخت مالیات و باید صورت معاملات فصلی ارسال نمایند صحبت شده است.
در این ماده به بسیار واضح و روشن به سه نکته اساسی اشاره شده است:

حداکثر زمان ارسال معاملات صورت گرفته توسط همه سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی که خرید و فروش انجام می دهند، حداکثر تا یک ماه بعد از انجام معامله به سازمان امور مالیاتی می باشد.
انجام این کار به طرق مختلف صورت می گیرد.
می تواند به صورت الکترونیکی و یا به صورت کاغذی باشد و یا به شکل سی دی صورت گیرد.
آنچه مورد اهمیت است در این زمینه این است که برای جلوگیری از جرائم حاصل از دیرکرد این ارسالات مدارک به موقع تحویل سازمان امور مالیاتی شود.
تا پس از دریافت توسط آنان، بررسی و رسیدگی های لازم صورت گیرد.

معاملات صورت گرفته توسط سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی به چند دسته تقسیم می شود.
از جمله معاملات کوچک.
این معاملات به این معنا هستند که مبلغ آنها تا ده درصد حد نصاب تعیین شده است.
این معاملات کوچک نیازی به ارسال ماهانه ندارند.
مودیان می توانند به شکل کلی و هر سه ماه یکبار لیست و فهرست این معاملات را ارسال نمایند.
یعنی همه خرید و فرش های کوچک به طور کلی بعد از سه ماه ارسال شوند.
شرط دریافت و پذیرش مدارک مودیان توسط سازمان امور مالیاتی داشتن کد اقتصادی معتبر است.
مودیان در ارسال صورت معاملات فصلی، باید بدانند که دریافت کارت اقتصادی الزامی است.
ارسال مدارک برای سازمان امور مالیاتی باید همراه با کد اقتصادی موجود در این کارت باشد تا مورد پذیرش واقع شود.
هیچ مدرکی از مودی در سازمان امور مالیاتی بدون دریافت کارت اقتصادی پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۶۹ قانون مالیات های فصلی
تمامی شرکت ها و سازمان هایی که عملیات و رویداد مالی دارند بایستی صورت معاملات فصلی خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل به طور جامع و کامل بدون هیچ گونه نقص یا کتمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.
در واقع مودیان باید در هر سال ۴ بار صورت معاملات فصلی خود را تهیه نمایند.
این صورت معاملات باید در زمان تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی باشد.
در غیر این صورت مشمول جرایم مربوط به آن خواهند شد .

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی

یکی از دغدغه های مودیان در پایان هر فصل تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی در موضوع مالیات ها و اجرای جزئیات و قوانین مربوط به آن می باشد.
جهت تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی باید فرمت های خاصی رعایت شود.
در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور صورت معاملات فصلی یک سند بسیار مهم می باشد که مبنای تصمیم گیری های کلان اقتصادی است.
این اقدامات مقدماتی ات برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی.
بر طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صورت معاملات فصلی بایستی در زمان های تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
مودیان محترم مالیاتی توجه نمایند:

بر اساس اجرای ماده ۱۶۹ اصلاحیه در تاریخ 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، در ساختار بسته های دریافت اطلاعات صورت معاملات فصلی تغییراتی ایجاد شده است.

این تغییرات از ابتدای سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا بوده است.
صورت معاملات سال ۱۳۹۶ و پس از آن باید بر اساس موارد زیر تهیه و ارائه گردد:

• ایجاد گزارش جدید بیمه
• تغییر در اقلام گزارش خرید
• تغییر در اقلام گزارش فروش
• ایجاد گزارش جدید صادرات
• ایجاد گزارش جدید واردات
• ایجاد گزارش جدید قرارداد اجاره
• ایجاد گزارش جدید دریافت قرارداد
• ایجاد گزارش جدید حق العمل کاری
• ایجاد گزارش جدید حمل و نقل بار
• تغییر در اقلام گزارش پرداخت قرارداد
• ایجاد گزارش جدید حمل و نقل مسافر

نسخه های نرم افزار برخط و غیر بر خط، منطبق با این تغییرات از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرایی شده و در اختیار مودیان محترم قرار داده شده است.
دریافت اطلاعات سال ۱۳۹۵ و پیش از آن نیز، کماکان با و قالب ها و مقررات قبلی باقی مانده است.

نحوه ارسال معاملات فصلی

روشهای ارسال معاملات فصلی
جهت ارسال صورت معاملات فصلی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از دو روش برای ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در سامانه استفاده نمایند.

روش برخط (online)
روش غیر خط (offline)

صاحبان مشاغل اطلاع داشته باشند که ۳۱ خرداد ماه، آخرین مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل سال 1397، می باشد .
البته یک استثنا وجود دارد که صاحبان مشاغل گروه سوم شغلی می توانند منتظر دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع برای سال بمانند.
در این حالت دیگر نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.
آنها فقط باید فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند.

آموزش ارسال صورت معاملات فصلی

در زیر به شرح و آموزش صورت معاملات فصلی می پردازیم

روش برخط (online) چیست

مودیانی که در سامانه الکترونیکی ثبت نام مینمایند از این روش جهت ارسال اطلاعات خود استفاده می نمایند.
مودیان، حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طریق پاکت پستی مخصوص مربوطه دریافت نمی نمایند.
با ورود به سامانه برای این دسته از مودیان، امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع اطلاعات فراهم می باشد.
• ثبت گزارش خرید
• ثبت گزارش اجاره
• ثبت گزارش فروش
• ثبت گزارش امتناع
• ثبت گزارش واردات
• ثبت گزارش صادرات
• ثبت گزارش پیش فروش
• ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها
• ثبت گزارش حق العملکاری و مدیریت پیمان
• ثبت گزارش امتناع برای پیش از سال۱۳۹۵
• ثبت گزارش عرضه به مصرف کننده نهایی برای سال ۱۳۹۵

پیشنهاد بازدید  آموزش معاملات فصلی خرید و فروش

پس از تکمیل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت می گردد.در این صورت امکان هیچگونه تغییر یا ورود مجدد نخواهد بود.

 روش غیر برخط(offline) چیست

اشخاص حقیقی و حقوقی که از سیستم های رایانه ای خرید و فروش استفاده می کنند، می توانند قالب مورد نظر این سازمان را در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی با هماهنگی متخصصین مربوطه تولید و در قالب مذکور وارد (Import ) نمایند.
به ویژه تولید کنندگان اینگونه نرم افزارها را از سیستم کامپیوتری خود به طور مستقیم می توانند دریافت کرده و با اتصال به شبکه اینترنت و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات، به ارسال اطلاعات به طور یکجا و جامع اقدام نموده و رسید دریافت کنند.

مراحل ارسال صورت معاملات فصلی

• مراحل ارسال صورت معاملات فصلی به چه صورت است ؟
برای ارسال این مدارک در ابتدای کار تمامی شرکت ها و سازمان های تجاری و کلیه اشخاص حقیقی بایستی به پورتابل سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایند.
پس از مطالعه و آگاهی از قوانین می توان مراحل مربوطه را طی کرده مدارک را ارسال کنند.
پس از ارسال مدارک تعیین شده باید نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نمایند.
در ضمن تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون مشمول ارسال این مدارک هستند، می توانند از شرکت ها و موسسات مالی و حسابداری دارای مجوز کار از جمله شرکت حسابرسی دانا محاسب فکور در این خصوص هم، یاری بخواهند.
این موسسات می توانند از صفر تا صد امور شما را انجام دهند.
سعنی در اولین فرصت مدرک مربوط ارسال نموده به طوری که مودی مشمول جرایم تعیین شده نشود.

با توجه به اینکه موضوع ماده ۱۶۹ در قانون مالیات ها به مالیات صورت معاملات فصلی ارتباط دارد، قانونگذار در این ماده قانونی به طور واضح صورت معاملات و مالیات مربوط به آنها را تفسیر نموده است .
مودیان توجه نمایند:
در صفحه شخصی ارسال اطلاعات معاملات فصلی و پیرو امکان مشاهده اطلاعات معاملات ارسال شده
برای مودیان محترم بعد از اتمام زمان تسلیم اظهارنامه، اصلاحی عملکرد مربوطه گزینه ای با عنوان ( مشاهده گزارشات و اطلاعات ارسال شده برای شما ) و برای اشخاص ثبت نام شده در نظام مالیاتی جهت درج شده که دریافت شماره اقتصادی را برای شما و آنان فراهم می آورد.
بنابراین جهت مساعدت و سرعت عمل در روند رسیدگی مالیاتی به اطلاعات و همچنین رفع ایراد و ابهام بین طرفین معامله، امکان موصوف از زمان قبلی به یک ماه پس از زمان تعیین گردیده برای ارسال فهرست معاملات کاسته شده است.

ارسال الکترونیکی صورت معاملات از طریق ورود به سامانه

جهت ارائه خدمات الکترونیکی و بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م این سامانه ایجاد گردیده است.
با این سامانه مودیان محترم مالیاتی می توانند اطلاعات خود را ثبت و ارسال نمایند.
اطلاعات خرید و فروش و همچنین پرداخت بابت قراردادها توسط از طریق این سامانه صورت می گیرد.
مودیانی که از ارائه شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) و کد ملی (برای اشخاص حقیقی) در زمان خرید کالاها و خدمات از ایشان خودداری می نمایند از طریق این سیستم می توانند نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات اقدام نمایند.
مدت زمان دوره ارسال اطلاعات برای خرید و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه می باشد.
پس از پایان هر فصل در اصل باید تا سی روز (۳۰ روز) نسبت به ارسال صورت معاملات خود اقدام نمایند.
حال تکلیف مودیانی که از از ارائه کد شناسایی یا کد ملی خود امتناع ورزیده اند چیست؟
ثبت و ارسال اطلاعات مودیانی که از ارائه یا کد ملی خود (حسب نوع مودیان) و کد شناسایی خود امتناع ورزیده اند بطور ماهانه و حداکثر تا ۱۵ روز پس از ماه بعد قابل ارسال است.
از طریق این سامانه مودیان محترم مالیاتی می توانند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
• صادرات، واردات
• حق العمل کاری و مدیریت پیمان
بیمه، اجاره، حمل و نقل بار و مسافر
• ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش
• همچنین پرداخت و دریافت بابت قراردادها

دوره ارسال اطلاعات سه ماهه (فصلی) می باشد.
مودیان می بایست تا قبل از پایان چهل و پنج روز (۴۵ روز) پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال صورت معاملات خود اقدام نمایند .

یادآور می شویم که پس از تکمیل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت می گردد.
در این صورت تنها به ازای هر رکورد اطلاعاتی یک بار مجوز ویرایش پس از ثبت نهایی امکان پذیر می باشد.

سامانه عملیات الکترونیکی ارسال صورت معاملات فصلی

ویژگی های سامانه عملیات الکترونیکی
• سامانه عملیات الکترونیکی مودیان همیشه فعال بوده
• این سامانه دردسترس فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل است.
• سرعت بخشیدن به امور و ارسال اطلاعات مودیان
• به حداقل رساندن اشتباه عایت حقوق صاحبان مشاغل
• احترام به وقت مخاطب همچنین تکریم مودیان
• تسهیل درانجام وظایف قانونی مشمولین
• برطرف شدن بهانه های غیرموجه اشخاص برای عدم ارسال صورت معاملات
• ایجاد امکان ارسال صورت معاملات در هر ساعت از شبانه روز و درهر مکانی برطرف نمودن بهانه هایی از جملع بعد مسافت و وجود ترافیک و داشتن مشغله با این ویژگی ها دیگر خللی در امر ارسال صورت معاملات پیش نخواهد آمد.
• زمینه ساز تحقق عدالت مالیاتی درسطح جامعه برای تمامی مودیان

مزایای ارسال صورت معاملات فصلی به شکل آنلاین چیست؟

استفاده از ابزارهای نوین الکترونیکی، امکان تسهیل فرایند پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌ نماید.
بر اساس آن از یک‌سو کاهش خطای انسانی را در بر دارد و از سوی دیگر کاهش مراجعات حضوری مودیان به ادارات و تلف شدن وقت آنها می باشد.
در کنار این مشکلات ارتباطات چهره به چهره آنها و ممیزان را به دنبال دارد که این مراجعه حضوری خود سبب تحلیل انرژی و خستگی مراجعین و پرسنل را در بردارد.

استفاده از خدمات اینترنتی و آنلاین در هر زمینه ای و از جمله در زمینه ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه سبب می‌شود تا روند داد و ستدها و معاملات به منظور وصول مالیات از آنها مشخص شود.
در نهایت نیز میزان درآمدهای مشمول پرداخت مالیات با بررسی دقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتی، مشخص می گردد.
بنابراین همانطور که میدانیم از مزایای استفاده از این سامانه الکترونیکی، اعلام درآمدهای مشمول مالیات و متعلق با تشخیص دقیق این نوع درآمدها می باشد.
سهولت هر چه تمام ‌تر موجود در این کار سبب رضایت متقاضیان گردید است.
به این شکل که در قالب فهرستی اطلاعات حاصل از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی که حاوی مشخصات فعالیت‌های مزبور باشد، توسط صاحبان مشاغل آزاد، کامل می شود.
سپس جهت بررسی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شوند.
از جمله مزایای ارزشمند ارسال صورت معاملات فصلی به صورت آنلاین و از طریق سامانه سازمان، ارسال فهرست صورت معاملات در هر ساعت از شبانه روز است که ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه‌ها، افزایش دقت و ضریب اطمینان و کاهش خطای انسانی را در پی دارد.
در نتیجه هم اکنون از طریق سامانه های مالیاتی انجام کلیه عملیات بدون نیاز به مراجعه به واحدهای مالیاتی با ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی، صورت می پذیرد.

سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص چه وظیفه ای دارد؟

سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون مالیات‌های مستقیم وظیفه دارد:

چنانچه در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی، وجود مدارکی لازم بود آنها را از مودیان اخذ نماید.
مدارکی همچون صورتحساب‌ها و فرم‌های مربوط به نگهداری حساب‌ها را چنانچه ضروری بداند، اقدام به فراخوان مودیان مشمول می نماید.
این مدارک را جهت استفاده در مراحل ثبت‌نام و دریافت شماره اقتصادی و صدور صورتحساب برای معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مودیان عزیز لازم دارد.
مودیان مشمول، وظیفه دارند پس از انجام ثبت‌نام و دریافت شماره اقتصادی، صورتحساب، صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را بر روی صورتحساب صادره درج نمایند.

پیشنهاد بازدید  تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی

اصلاح صورت معاملات فصلی

بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر در ارائه گزارش معاملات فصلی وجود اشتباهات، از عوامل اصلی رد شدن این گزارشات به سازمان امور مالیاتی می باشد .
از مشکلات اساسی مودیان در ارائه گزارشات فصلی، چگونگی اصلاح صورت معاملات فصلی موارد اشتباه ثبت شده در گزارشات آفلاین و آنلاین می باشد.
تقریبا اکثر مودیان با این مشکل مواجه شده اند. چیزی که در این موارد اهمیت دارد چگونگی اصلاح تغییرات می باشد.
پیش از دستور سازمان امور مالیاتی در زمینه اشتباهات ماده ۱۶۹ مکرر، اصولا با ارائه نامه مکتوب و بررسی دفاتر قانونی ، نحوه تاییدیه در ادارات دیگر ، طی مدت زمان زیادی ، حل می شد ولیکن با گذشت زمان و با سازماندهی و طراحی چگونگی حل مشکل و برطرف کردن اشتباهات ، سلسله مراتب اصلاحات بسیار ساده تر از پیش شد.
در فرم نمونه سازمان امور مالیاتی قرار لیست اشتباهات باید درج شود.

یکی از کارهایی که مودیان بایستی برای اصلاح یک اشتباه گزارش شده در خرید و فروش و برطرف شدن آن انجام دهند این است که موارد اشتباه را در فرم نمونه سازمان امور مالیاتی ثبت کنند.
سپس به حوزه ماده ۱۶۹ محل فعالیت خود ارائه دهند.
رسید دریافت و پیگیری این تغییرات همان شماره ثبت دبیرخانه است .
نمونه این فرم در پایان این مطلب در اختیار شما قرار می گیرد .

حال نحوه اجرا به چه صورت است؟
مودیان برای اجرای این امر باید ابتدا مورد اشتباه را ثبت نمایند .
البته همانطور که در گزارشات ذکر شده در این فرم بنویسند و در زیر همان سطر اصلاح شده آن را قید نمایند.

تاریخ ارسال صورت معاملات فصلی

اما آیا مودیانی که موفق به دریافت کد اقتصادی نشده اند تکلیف از گردن آنها ساقط می گردد و دیگر نیازی به دریافت آن ندارند؟
یا اینکه اگر مودی تا زمان اعلام شده از سوی سازمان برای ارسال صورت معاملات فصلی کد اقتصادی نداشته باشد باید چه کند؟
چنانچه تا تاریخ تعیین شده برای ارسال صورت معاملات فصلی کد اقتصادی آماده نشد مودیان توجه داشته باشند :
اگر مودی درخواست کد اقتصادی کند اما تا زمان تعیین شده برای ارسال مدارک کد اقتصادی آماده نشده باشد، مسئولیتی نسبت به این موضوع ندارد و باید مدارک را با نام و نام خانوادگی و کد ملی در مهلت مقرر ارسال نماید.
• آیا می توان صورت معاملات فصلی و صوت مالی پایان سال شرکتها و یا یک سازمان را در یک زمان به شکل یکجا ارسال نمود؟
ارسال هریک از موارد مذکور نمی تواند، رافع مسئولیت برای ارسال دیگری باشد.
بنابراین مودیان حتما باید هر یک از مدارک مذکور را در مهلت تعیین شده و به صورت جداگانه به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

اشخاص مشمول ارسال معاملات فصلی

• در قانون چه کسانی موظف به ارسال صورت معاملات فصلی می باشند؟
از دو گروه مشاغل بند الف و ب در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نام برده شده است.
مشاغل بند الف افرادی می باشند که طبق قانون باید معاملات خود را در دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت نمایند.
مشاغل بند شامل سازمان ها و شرکت ها و افرادی هستند که وظیفه دارند معاملات خود را در دفتر درآمد و هزینه ثبت نموده و گزارشات کامل آن را داشته باشند.

چه مشاغلی مشمول مشاغل بند الف ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم هستند؟
برخی از مشاغلی که مشمول بند الف می شوند شامل موارد زیر است :
• مدارس
• درمانگاهها و آسایشگاهها
• بیمارستان ها و زایشگاهها
• واردکنندگان و صادرکنندگان کالا
• همه افرادی که کارت بازرگانی دارند
• افرادی که صاحب کارخانه و شرکت های تولیدی
• همه شرکت های حسابداری و حسابرسی و خدماتی
• افرادی که امتیاز بهره برداری از معادن را کسب نموده اند
• افرادی که به واسطه انجام فعالیت تولیدی جواز و پروانه کسب دارند.

این مشاغل بایستی صورت معاملات فصلی خود را ارسال نمایند.

چه مشاغلی جز مشاغل بند ب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند؟
مشاغلی که  مشمول بند ب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند طبق موارد زیر می باشد:
• طلا و جواهر فروشان
• مشاوران و وکلای دادگستری
• افرادی که به کار دلالی مشغولند
• افرادی که کارگاههای صنعتی دارند
• افرادی که در کار خرید و فروش آهن هستند
این موارد نیز باید مدارک مذکور را در مهلت تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
با چه شرایطی به رستوران‌ها، مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد؟

مالیات بر ارزش افزوده، از مواردی است که بسیار خبرساز شده و برای رستوران دارها و مشتری ها سوال پیش آمده که آیا افزودن ارزش افزوده برای رستوران ها مجاز است یا خیر.
حال شرایط رستوران هایی که ارزش افزوده به آنها تعلق میگیرد را بیان می نماییم.

براساس دستور رئیس اتحادیه رستوران ‌داران:
فقط رستوران‌های زنجیره‌ای فست‌فود می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده بگیرند
یا اینکه واحدهای صنفی و رستوران‌هایی مجاز به دریافت ٩‌ درصد ارزش افزوده هستند که میز و صندلی دارند.
اما کترینگ‌ها یا واحدهایی که غذای بیرون بر دارند و یا میز صندلی ندارند، حق دریافت مالیات بر ارزش افزوده و حق دریافت سرویس و خدمات را ندارند.

و اما در مورد فست فودها باید بگوییم که آنها نیز حق دریافت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند .

جرایم عدم ارسال صورت معاملات فصلی چه می باشد

در زمینه جریمه عدم ارسال صورت معاملات، در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم فصلی آمده است:
این تخلف و همچنین عدم ارسال کد اقتصادی و یا استفاده نمودن از کد اقتصادی شخص دیگر و همچنین دادن کد اقتصادی خود به یک نفر دیگر مشمول جریمه است.
این جریمه برابر ۱۰ درصد مبلغ معامله انجام شده می باشد.
نکته دیگر در خصوص این موضوع ارسال دیرهنگام و بعد از مهلت مدارک می باشد:
این عمل مشمول جریمه ای برابر یک درصد معامله ای است که مدرک آن دیر ارسال شده.

• جزئیات جریمه تاخیر در ارسال معاملات فصلی در قانون مالیات های مستقیم به چه صورت است؟

جریمه مربوط به عدم ارسال مدارک خواسته شده و یا دیرکرد آنها، همینطور استفاده از کد اقتصادی اشخاص دیگر به شرح ذیل محاسبه می گردد:
الف: اگر مبلغ معامله انجام شده از ۸۸۰۰۰۰۰ ریال کمتر باشد، در این حالت نیازی به ارسال کد اقتصادی نیست.
صورت معامله را هم می توان به صورت تجمیعی بعد از سه ماه ارسال کرد.
این به آن معناست که لازم نیست معاملات کوچک تا یک ماه بعد از پایان تاریخ معامله مدارک آن ارسال شود.
ب: اگر مبلغ معامله انجام شده بیش از ۸۸۰۰۰۰۰ ریال باشد چه وظیفه ای داریم؟
در این شرایط معامله کننده باید کد اقتصادی خریدار و خودش را به همراه صورت معاملات ارسال کند.
به علت عدم ارسال مدارک یا کد اقتصادی خود و خریدار مشمول جریمه یازده درصدی خواهد شد.
• چنانچه خریدار یا فروشنده از اعلام کد اقتصادی خود امتناع کند چه مراحلی باید انجام شود؟
اگر خریدار و یا فروشنده از بیان کد اقتصادی خود امتناع نمایند، طرف دیگر معامله موظف است که مشخصات طرف مقابل به همراه کد اقتصادی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.
در این شرایط فقط شخصی که کد اقتصادی ارائه نداده مشمول جریمه خواهد شد .
طرف دیگر معامله هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

پرسش و پاسخ در زمینه صورت معاملات فصلی
 • وضعیت معاملات کوچک در لیست معاملات فصلی به چه صورت است؟
  برای معاملات کوچکی که گردش مالی آنها نقش عمده ای برای شرکت محسوب ندارند و جزو معاملات کوچک هستند بیان صورت کامل و جزیی معاملات لازم نیست.
 • یعنی فقط باید به صورت ذکر عنوان و یا به شکل تایتل در یک مجموعه فهرست وار به سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردند.
پیشنهاد بازدید  گزارش امتناع در معاملات فصلی

 

 • آیا وجود کد اقتصادی در ارسال معاملات فصلی الزامی است؟
  آری جهت ارسال صورت معاملات فصلی بایستی تمامی اشخاص حقیقی و حقوق و سازمان ها و شرکت ها اقدام به دریافت کد اقتصادی نمایند.
  پس از دریافت کد اقتصادی صورت معاملات فصلی خود را با کد اقتصادی دریافت شده به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

 

 • اگر کد اقتصادی دیرتر از موعد مقرر صادر شود و احتمال گذشتن زمان ارسال صورت معاملات فصلی وجود داشته باشد وظیفه مودیان چیست؟
  اگر زمان ارسال صورت معاملات فصلی فرا برسد و در آن زمان هنوز مودیان موفق به دریافت کد اقتصادی نشوند، مودیان باید با نام و نام خانوادگی و کد ملی خود اقدام به ارسال صورت معاملات فصلی نمایند.
  در غیر این صورت هیچ عذر و بهانه ای در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.

 

 • اگر زمان ارسال صورت مالی با صورت معاملات پایان سال تداخل داشته باشد باید چه کنیم؟
  اگر ارسال صورت معاملات فصلی با ارسال عملکرد مالی در پایان سال تداخل پیدا کند ارسال هر یک از آنها به معنی عدم ارسال دیگری نمی شود.
  بنابراین مودیان باید هر دو صورت را به صورت جداگانه و مجزا به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند .

 

 • آیا باید گستره پرداخت مالیات در کشور افزایش یابد ؟
  همانطور که میدانیم میزان مالیات از هر کسب و کاری به مجموعه فعالیت ها یا ارزش آنها بستگی دارد و دیگر اینکه مالیات از بخش‌های درآمدی است.
  با توجه به این موضوع که هزینه ها و مصارف در پروژه‌های عمرانی و خدماتی که توسط دولت ارائه می شود را پوشش می دهد بنابراین باید میزان آن افزایش یابد.
  وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد دریافت مالیات در دوره ای که سایر منابع درآمدی کشور دچار محدودیت شده به معنای فشار بیشتر به قشر خاصی نیست.
  با توجه به این موضوع دریافت مالیات به معنای گسترده کردن و ترویج فرهنگ مالیاتی است.
  یعنی باید فرهنگ مالیاتی گسترده تر شود و همچنین از فرار مالیاتی جلوگیری شود. در این صورت میتوان گستره پرداخت مالیات در کشور را افزایش داد.
  با توجه به اینکه محدودیت‌هایی در فروش نفت ایجاد شده است و قسمتی از مالیات از محل فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای مانند نفت به دست می آید بنابراین سایر بخش ها نقش پر رنگ تری در تامین درآمدها دارند.

 

 • چه کسانی موظف به ارسال صورت معاملات فصلی هستند ؟
  کلیه افراد حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیات های مستقیم موظف به ارسال صورت معاملات فصلی تا یک ماه از پایان فصل می باشند .

 

 • عدم ارسال صورت معاملات فصلی چه نتیجه ای دارد ؟
  در صورت عدم ارسال صورت معاملات فصلی و یا عدم دریافت کد اقتصادی برای ارسال صورت معاملات فصلی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای این کار مشمول جریمه خواهد بود.
  جریمه عدم ارسال صورت معاملات فصلی برابر یک درصد مجموع صورت معاملاتی است نشده.
  در ضمن معادل ده درصد هم جریمه برای عدم دریافت کد اقتصادی به آن اضافه می شود.

 

 • طریقه ارسال صورت معاملات فصلی به چه صورت است؟
  ارسال صورت معاملات فصلی می تواند به صورت سی دی یا آفلاین باشد. یا اینکه به صورت آنلاین و از طریق الکترونیکی انجام گیرد .

 

 • آیا حقوق و دستمزد پرسنل باید در معاملات فصلی ذکر شود ؟
  بر اساس تصمیم هیئت وزیران، ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ افزایش یافت.
  در سال 1398 به دلیل افزایش نرخ تورم، مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال جهت حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردید، یعنی باید به گونه ای باشد که حداقل افزایش حقوق سال 1398 نباید نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
  در سال 1398 میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح برابر ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ می باشد.
  البته با در نظر داشتن اینکه که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال نباید کمتر باشد.و اما در مورد حداقل حقوق بازنشستگان:
  حداقل حقوق بازنشستگان به میزان .۱۵ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال می باشد.
  حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شده است
  حقوق و دستمزد پرسنل به دلیل اینکه به طور مستقیم و در قانون جداگانه ای مشمول مالیات می گردد بنابراین مالیات آن اخذ میگردد.
  در این صورت حقوق و دستمزد در لیست فهرست معاملات فصلی قرار نخواهد گرفت.

 

 • جریمه عدم ارائه کد اقتصادی توسط خریدار محصول کد اقتصادی چگونه است؟
  اگر در زمان معامله خریدار کد اقتصادی خود را ارائه ندهد در صورتی که فروشنده مشخصات خریدار را به طور کامل به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد و همچنین لیست جزییات معامله را ارائه نماید فقط خریدار مشمول جریمه می شود.
  در غیر این صورت هر دو یعنی هم خریدار و هم فروشنده جریمه می شوند.
  ارسال صورت معاملات فصلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
  در قانون به صورت مشخص و به تفصیل در مورد آن اطلاعات داده شده است.
  در صورت عدم ارائه صورت معاملات فصلی در زمان تعیین شده، جرایم مشخصی طبق قانون به آن تعلق می گیرد.
  به همین دلیل مودیان باید در زمان تعیین شده اقدام به ارسال صورت معاملات فصلی خود نمایند.
  بنابراین در این زمینه می توانند از موسسات خدمات مالی مشاوره بگیرند.
  شرکتها می توانند به طور کامل امور خود را به این موسسات بسپارند.
  شرکت حسابداری و موسسه خدمات حسابرسی و مالی دانا محاسب فکور همراه مطمئنی در این زمینه و دیگر زمینه های مالی و حسابداری برای مودیان عزیزمی باشد.

 

 • مشمولین ارسال صورت معاملات فصلی چه کسانی می باشند؟
  پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مشمولین ارسال فهرست معاملات، از سال ۱۳۹۵ عبارت‌اند از
  کلیه اشخاص حقوقی
  صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
  بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزء گروه اول می باشند.

 

 • حال باید بدانیم که ارسال اطلاعات معاملات انجام شده به چه صورت انجام می شود؟
  ارسال این اطلاعات به شکل فصلی و تا یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل امکان‌پذیر است.
  یعنی از ابتدای فصل تا یک ونیم ماه پس از پایان فصل.
  ارسال اطلاعات خارج از مهلت ذکر شده مشمول جرائم متعلقه به عدم ارسال صورت معاملات فصلی می باشد.

 

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور با بکارگیری کادری مجرب و با سابقه جهت کمک به ارتقای کیفیت، مثمر ثمر بودن و توسعه و گسترش شرکت ها و پیشرفت آنها در تمام زمینه های و همراه با رسالت مسئولیت پذیری شروع به فعالیت نموده است.

ایجاد نظم مالی و تعهد کاری از بزرگترین اهداف این موسسه حسابرسی می باشد. .
هدف والای این شرکت این است که مدیران موسسات، شرکت ها و کارفرمایان بدون هیچ نگرانی از کارآمدی مالی و نتایج حسابداری، تمامی تمرکز و تلاش خود را افزایش دهند و به بهره وری بالا دست یابند.

بهره وری و همچنین پیشبرد اقتصادی و تعالی از ویژگی هایی است که این شرکت در راس کارهای خود قرار داده است.

مشاورین و کارشناسان این موسسه حسابرسی براساس چارچوب ها و استاندارد ها ی روز حسابداری با ارائه به هنگام گزارشات مالی صحیح و جامع ، شیوه ای از خدمات رسانی به .صاحبان کسب و کار را بر مبنای صداقت ، اعتماد و تعهد اخلاقی ارائه می نماید.
بنابراین دیگر لازم نیست نگران امور مالی خود باشید.
چر اکه تمامی خدمات ما از جمله قبولی دفاتر مالیاتی شما تضمین و گارانتی می گردد.
چنانچه در زمینه تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی و .. سوال دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *