هزینه قابل قبول مالیاتی یعنی چه

هزینه قابل قبول مالیاتی

 

هزینه قابل قبول مالیاتی یعنی چه

 

طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تصویب شده در 94/04/31 به این نکته اشاره می کنیم که کوچک ترین بنگاه های اقتصادی نیز برای بدست آوردن درآمد، نیاز به صرف هزینه هستند.

پرداخت هزینه برای تمام فعالیت های اقتصادی امری غیر قابل اجتناب بوده و در این میان فعالان اقتصادی که خواهان سودهای سرشار و فراوان هستند، باید هزینه های بسیار زیادی را نیز بر دوش بکشند. ولی از آنجا که بین درآمدها و هزینه های بنگاه های اقتصادی رابطه عکس وجود دارد، به این معنی که هرچه میزان درآمدها کاسته شود به همان اندازه هزینه ها بیشتر می شود.

بر همین اساس عده ای از فعالان اقتصادی تلاش می کنند برای کم شدن مالیات های خویش هزینه های خود را بیش از واقع در دفاتر و اسناد و مدارک نشان دهند. عموما ماموران مالیاتی نیز با اطلاع از این موضوع در رسیدگی های خود، بیشتر توجه خویش را به مواردی معطوف می دارند که تاثیر کاهنده بر درآمدهای مودیان داشته باشد. به گونه ای که قدر مسلم سهم اصلی و عمده این عوامل کاهشی مربوط به هزینه های مودیان می شود.

به همین دلیل ماموران رسیدگی کننده برای جبران این مسئله، تمام یا بخشی از هزینه های مودیان که غیر واقعی است را برگشت داده، تا از این راه به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین دقیق مالیات آنان دسترسی پیدا کنند. به همین دلیل قانون گذار برای حل و فصل این موضوع و همچنین اطلاع مودیان از هزینه های مورد قبول سازمان امور مالیاتی، باب چهارم در فصل دوم از قانون مالیات ها را به هزینه های قابل قبول اختصاص داده است.

هزینه های قابل قبول:

هزینه های قابل قبول، به هزینه هایی گفته می شود که در حدود متعارف متکی به مدارک می باشد و منحصرا مربوط به بدست آوردن درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر می باشد. قابل ذکر است در مواردی که هزینه ای در قانون مالیات پیش بینی نشده یا بیشتر از حد نصاب های مقرر بوده، ولی پرداخت آن به خاطر قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

پیشنهاد بازدید  موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در مهرآباد جنوبی

ضمنا هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات های مستقیم با نرخ مقطوع محاسبه می شود یا از پرداخت مالیات معاف بوده، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. قبول هزینه ی پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات ها که به روش تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا مشروط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی خواهد بود.

شرایط هزینه های قابل قبول

برای آگاهی و آشنایی بیشتر مودیان مالیاتی با هزینه های قابل قبول در زیر به مهم ترین شرایط در نظر گرفته شده برای هزینه های ذکر شده اشاره خواهیم کرد

 1. اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.
 2. هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان طبق مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

  الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
  ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.
  ج- هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
  د- حقوق بازنشستگی وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
  ه- وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان.
  و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشتگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود.
  ز- پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم.

 3. کرایه محل موسسه در صورتیکه اجاری باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.
 4. قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
 5. هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت شرکت.
 6. وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.
 7. حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود.
 8. مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب و مخابرات و ارتباطات.
 9. هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه:
  الف- وجود خسارت محقق باشد.
  ب- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
  ج- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
 10. هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
 11. ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد به شرط آنکه:

  الف- مربوط به فعالیت موسسه باشد.
  ب- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد
  ج- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

 12. زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.
 13. هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.
 14. هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.
 15. مخارج حمل و نقل.
 16. ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
 17. هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.
 18. حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل، دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.
 19. مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
 20. بهای ملزوات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می روند.
 21. هزینه های ایاب و ذهاب و پذیرایی و انبارداری.
 22. سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
 23. ضایعات متعارف تولید.
 24. زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی.
 25. مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
 26. هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت شرکت.
 27. هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
 28. ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.
 29. هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر پنج درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم به ازای هر نفر.
پیشنهاد بازدید  موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در رضوان
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *