نوشته‌ها

پارامترهای مورد توجه اداره امور مالیاتی در زمان رسیدگی به دفاتر

پارامترهای مورد توجه اداره امور مالیاتی در زمان رسیدگی به دفاتر

,

پارامترهای مورد توجه اداره امور مالیاتی در زمان رسیدگی به دفاتر:

حتما میدانید که اداره امور مالیاتی در زمان رسیدگی به دفاتر، پارامترهایی را در نظر میگیرد که بسیار مورد توجه این این اداره می باشد. ما در این مطلب می خواهیم فهرست برخی از مهمترین پارامترهای مورد توجه اداره امور مالیاتی در زمان رسیدگی به دفاتر را در اختیار شما قرار دهیم. ادامه مطلب …

اظهار نامه عملکرد

اظهار نامه عملکرد

,

اظهار نامه عملکرد

ما در این مطلب قصد داریم شما را با اظهار نامه عملکرد آشنا کنیم و برای شما توضیح دهیم که اظهارنامه عملکرد چیست و چه نکاتی درباره آن را باید بیشتر بدانیم و از باید ها و نباید های آن اطلاع داشته باشیم. ادامه مطلب …

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی

,

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی

 

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی در موضوع مالیات ها و اجرای جزییات و قوانین مربوط به آن یکی از دغدغه های ذهنی مودیان بوده و برای برای تهیه و ارسال آن بایستی رعایت فرمت های خاص ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد. ادامه مطلب …

مالیات بر درآمد برای حق مشاوره

مالیات بر درآمد برای حق مشاوره

,

طی بخشنامه ای معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی، مالیات بر درآمد برای حق مشاوره را مشمول پرداخت مالیات بر درآمد با نرخ ۲۵% دانست. در ابلاغیه مذکور آمده است نظر به اینکه پرداختهای موضوع ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص حق مشاوره به دو طریق صورت میگیرد، موارد زیر جهت بهره برداری ابلاغ میگردد. ادامه مطلب …

تشکیل پرونده مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی

,

هر شرکت یا شخصیت حقوقی به موجب قوانین تجارت، باید پس از تاسیس و ثبت برای تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی اقدام نماید. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تاسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر مالیات سرمایه می باشد. ادامه مطلب …

انواع مالیات ها,مالیات

انواع مالیات ها

,

انواع مالیات ها: مالیات ها عموما به دو گروه مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می شوند که هر کدام هم دارای انواع گوناگونی به شرح زیر می باشد: ادامه مطلب …

ممیز مالیاتی

وظایف ممیز مالیاتی چیست؟

,

در واقع وظایف ممیز مالیاتی، عبارتست از نظارت بر رعایت قوانین مالیاتی و پرداخت میزان مالیات صحیح و قانونی از سوی شرکت ها و کسب و کارها. شما به عنوان بازرس یا کارشناس امور مالیاتی (ممیز مالیاتی) برای اداره دارایی یا به عبارت بهتر سازمان امور مالیاتی کار می کنید. ادامه مطلب …

پیگیری اعتراض مالیاتی

پیگیری اعتراض مالیاتی

,

پیگیری اعتراض مالیاتی چگونه  میباشد؟

تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد (ماده ۲۳۷ ق. م. م) ولی در برخی موارد مؤدیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به صورت خودسرانه می‌باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مؤدیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است.امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی‌ترین حقوق مؤدیان می‌باشد. لذا علاوه بر اینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد، تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است.

ادامه مطلب …

مشاور امور مالیاتی

مشاور امور مالیاتی

نیاز به مشاور امور مالیاتی :

مالیات قسمتی از درآمد و دارایی های اشخاص هست که برای پرداخت مخارج عمومی و سیساتهای مالی جهت حفظ منافع اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور توسط دولت وصول می شود.مالیاتها به دو گروه مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستقیم تقسیم می شوند که هر کدام دارای انواع گوناگونی میباشند،موسسه حسابداری و حسابرسی دانا محاسب فکور با در نظر گرفتن شرایط و لوایح شما هرگونه خدمات در این زمینه را ارائه میدهد

ارائه خدمات مشاوره مالیاتی تخصصی باتوجه به قوانین مالیاتی جدید می تواند جهت جلوگیری از ضایع شدن حق اشخاص حقیقی و حقوقی ضروری باشد. ادامه مطلب …