نوشته‌ها

شرکت مشاوره مالی و اقتصادی

,

مالیات

مالیات از زمان های قدیم مفهومی شناخته شده دارد.
تقریبا تمامی مردم با این واژه آشنایی دارند.
مالیات انواع مختلفی دارد.
یک شرکت مشاوره مالی و اقتصادی می تواند شما را در جهت رسیدن به اهدافتان یاری نماید.

انواع مالیات

مالیات مستقیم خود بر انواع مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی تقسیم می شود.

انواع مالیات بر دارایی

 • مالیات بر ارث
 • مالیات بر املاک
 • مالیات حق تمبر
 • مالیات بر اراضی
 • مالیات بر مستغلات مسکونی خالی

انواع مالیات بر درآمد

 • مالیات بر حقوق
 • مالیات بر مشاغل
 • مالیات بر درآمد اتفاقی
 • مالیات بر منابع مختلف
 • مالیات بر اشخاص حقیقی
 • مالیات بردرآمد کشاورزی

تعریف مالیات غیر مستقیم

در این نوع از مالیات پرداخت کننده مالیات فرد مشخصی نیست. این نوع از مالیات قابلیت انتقال بالایی دارد.
مالیات غیر مستقیم برای مصرف کننده کالا و فعالیت هایی است که به شکل غیر مستقیم بر درآمد موثرند.

مالیات بر ارزش افزوده

نوعی از مالیات بر مصرف می باشد که در انواع واردات و تولید و توزیع پرداخت می گردد.
برای این نوع از مالیات خریدار همراه بهای مصرفی کالایی که خریداری می کند این مالیات را همزمان می پردازد.
مالیات برارزش افزوده بر تمامی کالاهایی که در مقابل پول در کشور داد و ستد می شود تعلق می گیرد. بجز مواردی که دولت بایت آنها تخفیفاتی در نظر گرفته باشد.

چگونگی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شکل خود اظهاری در اظهارنامه مالیاتی می باشد.
این مالیات به وسیله صاحبان کسب و کار و مشاغل پرداخت می شود.VAT مانند سایر فرایندهای اقتصادی دارای معایب و مزایای می باشد.

از مزایای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط پرداخت کنندگان این است که از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل می اورد.
البته برای مشاغلی که تحت پوشش قرار گرفتن آنها بسیار دشوار است و فرار مالیاتی در این نوع از مشاغل به راحتی صورت می پذیرد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صورت الکترونیکی و همراه اظهارنامه مالیاتی در سال مالی صورت می گیرد.
همه کالاها و خدمات به جز 17 مورداز کالاها و خدمات در قانون مالیاتی وجود دارد که از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

جهت در یافت مشاوره مالی آنلاین می توانید به سایت دانا محاسب فکور مراجعه نموده و از مشاوره مالی رایگان بهره مند شوید.

مالیات

مالیات چیست

مالیات درواقع مبلغی است که بر اساس توانایی پرداخت افراد از قسمتی از دارایی آنان کسر شده و برای تامین مخارج دولت استفاده می شود.
مالیات انواع مختلفی دارد از جمله :

انواع مالیات

الف) مالیات مستقیم
ب) مالیات غیر مستقیم

مالیات مستقیم

مالیات مستقیم همان مالیاتی که مستقیما از دارایی یا درآمد افراد دریافت می شود و دارای دو نوع مختلف است:
مالیات بر دارایی و مالیات بر در آمد

مالیات مستقیم بی واسطه بر درآمد افراد و یا سازمان ها و موسسات اقتصادی اعمال می شود و به وسیله ماموران مالیاتی بطور مستقیم دریافت می شود.
برای مثال مالیاتی که دولت از کارمندان خود کسر می کند نمونه بارز این مالیات می باشد.

اعمال قانون مالیات ها از دو نظر مورد اهمیت می باشد :
از یک جهت به دلیل تامین منابع دولت و از جهت دیگر برای تنظیم امور اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
بنابراین وضع قوانین مالیاتی باید برای تامین مخارج دولت تضمینی باشد که بر اساس آن برنامه ریزی کنند و از طرفی موجب رشد و توسعه اقتصادی شود.
از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی دارند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت می باشد.

انواع مالیات مستقیم

الف) مالیات بر دارایی

دارایی یا ثروت، شامل کلیه حقوقی می باشد که شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به اشیاء و اموال دارد و آنها این اجازه را دارند که در آن اموال تصرفات مالکانه داشته باشند.

• مالیات بر ارث

الیاتی که پس فوت فرد چه فرضی باشد و چه واقعی بر اموال متوفی طبق قانون اعمالی می شود.

• حق تمبر

 

ب) مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد همان مالیاتی است که در درآمد فرد اعمال می شود و شامل مواردی است که در زیر به آنها اشاره می نماییم.

• مالیات بر درآمد املاک

• مالیات بر درآمد اتفاقی

• مالیات بر درآمد مشاغل

• مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد املاک

مالیاتی که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی (بعد از کسر معافیت تعیین شده) از حقوق فرد، ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران، اخذ می شود.

مالیات بر در آمد اتفاقی

میزان مالیاتی که افراد از درآمد نقدی و غیر نقدی شخص حقیقی یا شخص حقوقی به شکل بلاعوض از معاملات و یا معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه و … به دست می آورند، مشمول مالیات اتفاقی بوده و به نرخ مقرر در ماده 131 قانون دریافت می شود.

مالیات بر در آمد مشاغل

مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های قانون مالیات ها در ایران تحصیل می شود پس از کسر معافیت های مقرر وصول میگردد.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

این مالیات همان میزان مالیاتی است که از مجموع درآمد افراد ناشی از درآمد شرکت ها و فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منافع مختلف در ایران یا خارج ایران به دست می آورند.

مالیات غیر مستقیم

مالیات هایی که پرداخت کننده آن مشخص و معین نیستند.
در این نوع مالیات، تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت های اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد است. این نوع از مالیات را،مالیات های غیر مستقیم می نامیم.
به عنوان مثال مالیات هایی که بطور غیر مستقیم بر کالاهای مصرفی اشخاص وضع می شود و از مصرف کنندگان وصول میشود جز این نوع از مالیات هاست.
نقش مالیات های غیر مستقیم در جوامع و اقتصادهای کمتر توسعه یافته مهمتر از کشورهای بیشتر توسعه یافته است و هدفشان تأمین مخارج دولت می باشد.
مالیات غیر مستقیم، نرخ سرمایه گذاری را از طریق تقلیل مصرف، بالا برده و ضریب افزاینده پس انداز را رشد می دهند.
به همین دلیل ،روی آوری به مالیات های غیر مستقیم در این کشورها زیاد است.

جهت اطلاع از نرخ مالیات خود به موسسه حسابرسی معتبر مراجعه کرده تا متحمل هزینه هایی غیر قابل جبران نشوید.
موسسه حسابداری و حسابرسی دانا محاسب فکور در این مسیر گامی بلند برداشته و شما عزیزان را برای رسیدن به اهدافتان یاری می رساند.

انواع مالیات غیر مستقیم

 

الف) مالیات بر واردات

• حق ثبت
• حقوق گمرکی
• سود بازرگانی
• اتومبیل های وارداتی

ب) مالیات بر مصرف و فروش

• مالیات اتومبیل
• مالیات فروش خاویار
• مالیات فروش سیگار
• مالیات تولید الکل طبی
• مالیات ضبط صوت و تصویر
• مالیات اتومبیل های داخلی
• مالیات بر فرآورده های نفتی
• مالیات نوشابه های غیر الکلی
• مالیات خدمات بین الملل و حق اشتراک تلفن خودکار

با مشاوره مالیاتی رایگان و یا مشاوره مالیاتی آنلاین از طریق شرکت مشاوره مالی دانا محاسب فکور در کوتاه ترین زمان ممکن به اطلاعات لازم در این زمینه دسترسی پیدا کنید.

 

مالیات مستقیم

تعریف مالیات

به مقدار یا میزان پولی که طبق قانون هر کشور به دولت آن کشور، از طرف هر فرد دارنده کالا و خدمات پرداخت می شود مالیات می گویند.
وجه دریافتی توسط دولت برای تامین مخارج کشور و در جهت بهبود شرایط و آبادانی کشور بکار برده می شود.

مفهوم مالیات مفهومی شناخته شده است و ریشه ای قدیمی دارد.
چرا که از زمان های قدیم از طریق حکومت ها و دولتمردان مبالغی از شهروندان دریافت می شد.
این مبالغ بر اساس توانایی افراد مشخص می گردید و دارای مقادیری متفاوت بود.

مالیات دریافتی چه مالیات مستقیم و چه مالیات غیر مستقیم در گذشته و حال تفاوت هایی دارد.
تفاوت آنها این است که در زمان های قدیم مالیاتی که دریافت می شد جز خزانه شاه و دارایی آنان محسوب می شد.
این مالیات خرج شاهان و شاهزادگان و امور شخصی و خوشگذرانی آنان می شد.
هم اکنون مبالغ دریافتی توسط دولت خرج آبادانی و پیشرفت کشور می شود .

علت اصلی فرار مالیاتی تفکری است که از زمان های قدیم در ذهن مردم از مالیاتهای دریافتی بر جای مانده است.
همین سبب سرباز زدن آنان از پرداخت مالیات می شود.
مالیات های دریافتی بر اساس اینکه بر چه کالا یا خدماتی تعلق می گیرد انواع مختلفی دارد.

انواع مالیات

مالیات مستقیم
مالیات غیر مستقیم

مالیات مستقیم چیست

مالیات مستقیم همان گونه که از نام آن پیداست بدون واسطه بر درآمد افراد یا سازمان ها و موسسه های اقتصادی قرار می گیرد.
این نوع از مالیات بر اساس میزان دارایی و درآمد اشخاص است.

انواع مالیات مستقیم

مالیات بر دارایی

• مالیات بر ارث
• مالیات حق تمبر

مالیات بر درآمد

• مالیات بر حقوق افراد
• مالیات بر درامد اجاره
• مالیات بر درآمد اتفاقی
• مالیات بر درآمد مشاغل
• مالیات بر درآمد کشاورزی
• مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

موسسه حسابداری و حسابرسی دانا محاسب فکور با ارائه خدماتی از جمله مشاوره مالی رایگان، مشاوره مالیاتی رایگان، مشاوره تلفنی رایگان، تهیه اظهارنامه، ارائه قرارداد حسابرسی آماده خدمت به شما عزیزان می باشد.
این موسسه حسابرسی با سالیان طولانی تجربه در این زمینه شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند.

مالیات غیر مستقیم

مالیات

مالیات هزینه ای است که هدف اصلی آن تامین مخارج دولت و صرف آن در جهت عمران و آبادانی کشور است.
مالیات دارای انواع مختلفی دارد از جمله مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم
مالیات غیر مستقیم دارای انواع مختلفی است که در زیر به آنها اشاره می نماییم.

انواع مالیات غیر مستقیم

 مالیات بر واردات

• حق ثبت
• حقوق گمرکی
• سود بازرگانی
• اتومبیل های وارداتی

مالیات بر مصرف و فروش

• مالیات اتومبیل
• مالیات فروش خاویار
• مالیات فروش سیگار
• مالیات تولید الکل طبی
• مالیات اتومبیل های داخلی
• مالیات ضبط صوت و تصویر
• مالیات بر فرآورده های نفتی
• مالیات نوشابه های غیر الکلی
• مالیات خدمات بین الملل و حق اشتراک تلفن خودکار

چرا باید مالیات بپردازیم

بسیاری از افراد هدف پرداخت مالیات را نمیدانند و به همین جهت از پرداخت آن سرباز می زنند.
ولیکن اگر بدانند هزینه هایی که بابت مالیات پرداخت می کنند سبب بهبودی شرایط می شود و در جهت رفاه حال خود مردم استفاده می شود از پرداخت آن امتناع نمی ورزند.
در واقع مالیات های دریافتی جهت تحقق پروژه ها و خدمات عمومی صرف می شود.

تعیین کننده نرخ مالیات کیست

مالیات مبلغی اجباری است که فرد یا شرکت باید آن را بپردازد و این مبلغ توسط دولت تعیین می شود.
مبلغ تعیین شده توسط دولت با میزان درآمد افراد یا شرکت ها مرتبط می باشد.

آنچه در مورد مالیات بر ارزش افزوده باید بدانیم

تعریف مالیات بر ارزش افزوده: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که بر انواع مختلف واردات و تولید و توزیع قرار میگیرد.
مالیات برارزش افزوده را خریدار به هنگام خرید علاوه بر مبلغ کالا به فروشنده می پردازد.
به دلیل اینکه این مبلغ به طور همزمان پرداخت می گردد و بر مبلغ کالای خریداری شده افزوده می شود مالیات بر ارزش افزوده خوانده می شود.
بعضی از اقلام هستند که از مالیات برارزش افزوده معاف می باشند.
ولیکن مابقی اجناس و کالا ها که در مقابل دریافت آنها مبلغی پرداخت می شود این مالیات تعلق می گیرد.

مزایای مالیات بر ارزش افزوده چیست

مالیات بر ارزش افزوده سبب می شود که مالیات همزمان موقع خرید کالا پرداخت شود و از فرار مالیات افراد سودجو جلوگیری به عمل آید.

به خصوص مشاغلی که تحت پوشش قرار دادن آنها بسیار مشکل است و به راحتی از طریق این مشاغل فرار مالیاتی صورت می پذیرد.

شرکت حسابرسی

جهت مشاوره و آگاهی بیشتر از نرخ های مالیاتی می توانید به شرکت حسابرسی مورد اطمینان خود مراجعه نموده و اطلاعات مربوطه را بدست آورید تا متحمل هزینه های بالا نشوید.
جهت دریافت مشاوره مالی آنلاین می توانید به سایت دانا محاسب فکور مراجعه کنید..
این موسسه شما را از خدمات مشاوره مالی رایگان بهره مند می سازد.

موسسه حسابرسی

حسابرسی چیست

از فرایند های کلیدی نظام اداری، حسابرسی می باشد.
درواقع حسابرسی تضمین کننده صحت و سلامت، همچنین کیفیت تمامی فرایند های جاری در دستگاه های اداری می باشد.
در یک موسسه حسابرسی به جهت اهمیتی که حسابرسی دارد بسیار مورد توجه مدیران قرار می گیرد.
هر نهاد و سازمان و یا هر موسسه و شرکتی نیازمند حسابرسی که فعالیتی دائمی و مستمر است می باشد.
تنها تفاوت حسابرسی ها در هر شرکتی در این است که اهداف آنها برای حسابرسی چیست و چه راه هایی را برای حسابرسی مجموعه خود انتخاب می کنند.

 

تعریف حسابرسی

حسابرسی فرایندی منظم و سازمان یافته برای جمع آوری اطلاعات و ارزیابی بی طرفانه آنها است.
در این فرایند معیارهایی جهت انطباق وقایع اقتصادی با معیارهای از پیش تعیین شده وجود دارد.
در نهایت نتایج بررسی به اشخاص ذینفع گزارش داده می شود.
در یک موسسه حسابرسی، حسابرسان مدارک حسابداری و سایر صورت های مالی را بررسی می کنند.
با اطلاع از سیستم کنترل داخلی و مشاهده دارایی ها و سایر منابع داخل و خارج تمامی شرایط را در نظر گرفته و تصویری مطلوب و کامل از وضعیت شرکت و فعالیت های آنان در طی یک دوره مشخص ارائه می دهند.
از جمله وظایف مهم یک شرکت حسابرسی تهیه گزارش فصلی می باشد.

 

انواع حسابرسی

حسابرسی صورت های مالی
حسابرسی رعایت
حسابرسی عملیاتی
حسابرسی قانونی
حسابرسی داخلی

 

اهداف حسابرسی صورت های مالی چیست

• هدف اولیه حسابرسی اعتبار دهی و صورت های مالی است.
• تهیه اطلاعات برای سهامداران، مدیران ارشد و ذینفعان.
• بررسی صورت های مالی و مطابقت آنها با قوانین از پیش تعیین شده.
• کشف اشتباهات سهوی و عمدی محاسبات و تهیه نمودن صورت های مالی.

 

موسسه حسابرسی

موسسه حسابرسی دانا محاسب فکور از موسسات حسابرسی است که با تجربه بسیار در زمینه حسابرسی و حسابداری در کوتاه ترین زمان ممکن فعالیت ها و صورتهای مالی شما را مورد بررسی قرار داده و پس از بررسی فعالیت ها، گزارش آنها را به شما ارائه میدهد.

آیا مالیات هزینه است

آیا مالیات هزینه است؟

آیا مالیات هزینه است؟

 

در واقع مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف کننده آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می‌پردازد و دریافت کننده موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه التفاوت را به دولت بپردازد.

مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند. اقلام صادراتی از این مالیات معاف هستند:

در بسیاری کشورها داروها، خدمات پزشکی، خدمات عام‌المنفعه، مواد غذایی، کالاهای رسانه‌ای چاپی غیر تبلیغاتی (یا با تبلیغات نسبتا کم) و برخی خدمات دولتی و جرائم نقدی شامل استثناء می‌شوند.

ماده ۱۴۷:

هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمدموسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

تبصره : از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون

 

آیا مالیاتی که از حقوق کارکنان کسر و به اداره مالیات پرداخت می شود به عنوان هزینه مورد قبول اداره مالیات می باشد ؟

مالیات هیچگاه هزینه ثبت نمیشود و مالیات حقوق به عهده حقوق بگیران است پس اگر ناخالص حقپق به هزینه برده شود یعنی کل حقوق ثبت شده است.

مالیات بر ارزش افزوده چیست

,

مالیات بر ارزش افزوده چیست

 

مالیات بر ارزش افزوده “مالیات غیر مستقیمی” است که مصرف کننده یا خریدار آنرا به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمی شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد. دولت ها مصارف ویژه ای را برای این مالیات درنظر گرفته اند. این مالیات از مهم‌ترین درآمدهای خزانه استانداری ها، شهرداری ها و دولت های مرکزی محسوب می شود و معمولاً به حساب خزانه دولت مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون و معمولاً بنا بر نسبت جمعیت بین استان ها و شهرها پخش می شود.

مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند. کالاهایی که صادر می‌شوند از این مالیات معاف هستند. به همین دلیل گردشگران (که در کشور محل سفر و خرید اقامت رسمی و دائم ندارند) می‌توانند ضمن خرید، از فروشنده «برگه تفکیک بهای خرید و مالیات برارزش افزوده» درخواست کنند. این برگه می‌بایستی ضمن خروج از کشور (حد اکثر سه ماه پس از خرید) توسط اداره گمرک مرزی، پس از رویت اجناس، تأیید شود. خریدار سپس می‌تواند از راه‌های مختلف، از جمله طی سفر بعدی از طریق خود فروشنده یا شرکت‌های ویژه مستقر در بخش ترانزیت فرودگاه یا در خاک کشور مقصد، مالیات پرداختی را دریافت کند. ساکنین کشورهای اتحادیه اروپا در داخل مرزهای این اتحادیه امکان باز دریافت مالیات را ندارند. فروشگاه‌های واقع در سالن ترانزیت فرودگاه‌ها، در محوطه سفارت خانه‌ها، سازمان ملل، یونسکو، فائو و سایر مکان‌های در این رده، که خرید در آن‌ها تحت شرایط ویژه‌ای امکان دارد، «Duty-free shop» محسوب شده و مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی‌کنند.

اداره گمرک برای کالاهایی که داخل کشور می‌شوند (واردات تجاری، بوسیله مسافر یا از راه پست) پس از کسر مبلغ سقفی مجاز، مالیات بر ارزش افزوده بهای حقیقی یا تخمینی آن کالا را از مالک کسب می‌کند. در این رابطه استثناءهایی وجود دارد که قانون هر کشوری تعیین می‌کند. مثلاً در اکثر کشورهای اروپایی واردات شیر مادر، اعضای بدن انسان، خون و محصولات جانبی خون، برخی کشتی‌های اقیانوس پیما و بسیاری اقلام دیگر از مالیات بر ارزش افزوده وارداتی معاف هستند.

جرایم مالیاتی چیست؟

جرایم مالیاتی چیست؟

جرایم مالیاتی چیست؟

 

 

جرایم مالیاتی چیست؟

برای مودیان مالیاتی در قانون مالیات‎های مستقیم، وظایفی معین شده که باید در زمان قانونی آن را انجام دهند. برای عدم انجام این وظایف در مهلت قانونی، انجام آن در بعد از مهلت قانونی و یا جلوگیری از انجام آن، جریمه‎هایی برای مودیان در نظر گرفته شده که باید این جرائم را علاوه بر اصل مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. جرایم مالیاتی جز مواردی است که هر حسابداری باید اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشد. ادامه مطلب …

نامه بخشودگی جرایم ارزش افزوده

نمونه نامه بخشودگی جرایم ارزش افزوده

نمونه نامه بخشودگی جرایم ارزش افزوده

 

برای درخواست بخشودگی جرایم مربوط به عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در مهلت مقرر، با توجه به تمدید مهلت توسط سازمان امور مالیاتی، نمونه نامه بخشودگی جرایم ارزش افزوده را به شما پیشنهاد می کنیم: ادامه مطلب …

‎مالیات بر سرمایه اولیه شرکت

,

‎مالیات بر سرمایه اولیه شرکت

مالیات بر سرمایه اولیه شرکت ها باید تا دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت، پرداخت گردد و اگر شرکت ها بخواهند پس از تاسیس، اقدام به ثبت افزایش میزان اسمی سرمایه نمایند باید نسبت به افزایش سرمایه و سهام اضافی در همان تاریخ ثبت، اقدام نمایند.

شاید برای شما هم به عنوان موسس یا سهامدار یا شریک یا مدیر یک شرکت، این پرسش مطرح شده باشد که مالیات دو در هزار چیست؟

تمامی شرکت های موضوع قانون تجارت، به هنگام ثبت در اداره ثبت شرکت ها ملزم هستند اساسنامه و صورتجلسات مربوطه را که بایستی برابر قانون، تنظیم و به امضاء اشخاص صاحب صلاحیت رسیده باشد تحویل اداره ثبت شرکت ها نمایند و یکی از نکات الزامی در تاسیس و ثبت هر شرکتی، تعیین سرمایه آن شرکت است.

سرمایه شرکت، منابع، اموال و دارائی هائی است که شرکت برای فعالیت ها و انجام تعهدات و پرداخت بدهی های خود بدانها متکی است. سرمایه شرکت ها را در هنگام تاسیس، شرکا و سهامداران، تامین و تعهد می کنند و در طول دوره فعالیت شرکت، متناسب با رشد و سودآوری یا زیان شرکت، به سرمایه شرکت، افزوده یا از آن، کاسته می شود.

واحد ارزیابی سرمایه شرکت ها همان پول رایج کشور، یعنی ریال است که در دو قالب سهام یا سهم الشرکه با تعیین ارزش مشخصی که به آن ارزش اسمی گفته می شود به ثبت می رسد. سهام، واحد ارزش سرمایه و مالکیت شرکت های سهامی و سهم الشرکه؛ واحد ارزش سرمایه و مالکیت شرکت های غیر سهامی است.

ارزش واقعی و معاملاتی سرمایه شرکت ها نیز برابر ارزیابی های کارشناسی و واقعی از میزان و ارزش دارائی های شرکت، بدست می آید.

سامانه (نظام) مالیاتی ایران در ماده 48 قانون مالیات های مستقیم، پیش بینی کرده است که سرمایه شرکت های موضوع قانون تجارت مشتمل بر شرکت های سهامی عام و خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی مشمول مالیاتی برابر با نیم در هزار ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه می باشد. بنابراین مالیات بر سرمایه شرکت ها در ایران برابر با نیم در هزار ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه است و ارزش واقعی و معاملاتی شرکت ها مبنای محاسبه مالیات بر سرمایه نمی باشد.

میزان این مالیات، تا 31 تیرماه 94 دو در هزار، بود و بنا به اصلاحاتی که در قانون مالیات های مستقیم، صورت پذیرفت از تاریخ 31 تیرماه 94 میزان این مالیات، به نیم در هزار، کاهش یافت.

مالیات بر سرمایه شرکت ها بایستی تا دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت، پرداخت گردد و اگر شرکت ها بخواهند پس از تاسیس، اقدام به ثبت افزایش میزان اسمی سرمایه نمایند باید نسبت به افزایش سرمایه و سهام اضافی در همان تاریخ ثبت، اقدام نمایند.

عدم پرداخت مالیات بر سرمایه شرکت، جریمه ای معادل دو برابر مالیات بر سرمایه (حق تمبر)، همراه با الزام به پرداخت اصل مالیات بر سرمایه را در پی دارد.

برابر مقررات مالیاتی از جمله ماده 198 قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات بر سرمایه شرکت ها، مدیران وقت شرکت، می باشند و در صورتی که در پرداخت مالیات بر سرمایه و هر نوع مالیات دیگری که در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد کوتاهی نموده باشند همراه با شرکت به صورت تضامنی، مسئول پرداخت مالیات بر سرمایه شرکت و جرایم مربوطه خواهند بود.