نوشته‌ها

ثبت حسابداری مالیات عملکرد

,

مالیاتی عملکرد

برای آشنایی با ثبت حسابداری مالیات عملکرد ابتدا باید بدانیم مالیات عملکرد چیست.
مالیات عملکرد مالیاتی است تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به پرداخت آن هستند.
این مالیات به میزانی است که سازمان امور مالیاتی تعیین کرده است.
میزان سود به دست آمده از فعالیت واحدهای تجاری و … محاسبه می شود.
سپس درصدی از آن به عنوان مالیات عملکرد مشخص می شود و در اظهارنامه عملکرد ذکر می گردد.
پرداخت این مالیات در زمان معین صورت می گیرد.
چنانچه پرداختها به تعویق بیفتد و در زمان مشخص شده ارسال نگردد مودی مشمول جرایم مالیاتی طبق قوانین خواهد شد.
بنابراین باید به مسائلی از این باب آشنا باشیم.

ثبت حسابداری مالیات عملکرد در پایان سال مالی

بر اساس استانداردهای تعریف شده و مطابق قوانین مالیاتی باید ثبت های حسابداری مربوط به رویدادهای مالی انجام شود.
در پایان سال مالی و پس از احتساب سود و زیان میزان مالیات عملکرد مشخص می گردد.

ثبت ذخیره مالیات بر در آمد در پایان سال مالی:
• سود و زیان جاری (بدهکار)
• ذخیره مالیات بر درآمد (بستانکار)

پس از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات:
• ذخیره مالیات بر درآمد ( بدهکار)
• مالیات پرداختنی (بستانکار)

زمان پرداخت مالیات قطعی:
• مالیات پرداختنی (بدهکار)
• بانک (بستانکار)

چنانچه مالیات قطعی بیشتر از مالیات اعلام شده باشد:
• مالیات پرداختنی (بدهکار)
• سود و زیان انباشته (بدهکار)
• بانک (بستانکار)

چنانچه میزان مالیات قطعی کمتراز مالیات اعلام شده باشد:
• ذخیره مالیات بر درآمد (بدهکار)
• سود زیان انباشته (بستانکار)

خدمات موسسه حسابداری دانا محاسب فکور

ثبت حسابداری مالیات عملکرد به راحتی صورت نمی گیرد.
بلکه دارای پیچیدگی هایی است که به عنوان حسابدار و یا مسئول حسابداری باید آگاهی کامل از قوانین و استانداردها داشته باشیم.
تنها دراین صورت است که ثبتی درست در دفاتر انجام می گیرد.
شرکت حسابداری دانا محاسب فکور با بهره مندی از دانش کارشناسانی مجرب تمامی این ثبت ها را انجام می دهند.
رعایت استاندادهای حسابداری از اصولی است که رعایت آن در اولویت کار متخصصین ما قرار دارد.

صدور گواهینامه ارزش افزوده

,

شرایط صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس دستور سازمان امور مالیاتی شرایط صدور گواهینامه ارزش افزوده تسهیل شد.
بر اساس بخشنامه های جدید که از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است مدت اعتبار گواهی صادر شده برای مودیان که بدهی خود را پرداخت نموده اند و یا برای پرداخت آن اقدام نموده اند مدت 12 ماه است.
مودیان کافیست برای ثبت نام به سامانه www.tax.gov.ir مراجعه کنند. مدت اعتبار گواهی نامه های فوق فقط شش ماه است.
البته شایان ذکر است که براساس بخشنامه ای که از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده مدت اعتبار گواهینامه مودیان خوش حساب 24 ماه در نظر گرفته شده است.

چه کسانی باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند.

اشخاص حقوقی

کلیه اشخاص حقوقی که دارای هرنوع فعالیتی هستند با هر حجمی از فعالیت بایستی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند.
اشخاص حقوقی فعال با هر میزانی از فروش و در نهایت با هر میزان درآمد بایستی در سامانه اظهارنامه مالیاتی ثبت نام نمایند.
آنها طریق این سایت می توانند بعد از ثبت نام میزان مالیات بر ارزش افزوده خود را به حساب دولت واریز نمایند.

اشخاص حقیقی

تمامی اشخاص حقیقی که مجموع فروش کالای آنان و خدمات آنها بیشتر از 30 میلیارد ریال در سال باشد باید مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت نمایند.
کلیه اشخاص حقیقی که 10 برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده آنها در سال 1391 بیشتر از 30 میلیارد ریال است مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.
تمامی اشخاص حقیقی که در 6 مرحله فراخوان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده اند وظیفه دارند اظهارنامه ارزش افزوده خود را ارائه نمایند.

خدمات شرکت حسابداری

مشاوره حسابداری
• مشاوره مالی
• مشاوره مالیاتی
• اظهازنامه مالیاتی
پیش ثبت نام ارزش افزوده
• پیگیری ثبت نام ارزش افزوده
• صدور گواهینامه ارزش افزوده
اظهارنامه مالیات ارزش افزوده
استعلام ارزش افزوده
• ارسال اظهارنامه مالیاتی بر ارزش افزوده
• تمدید گواهی ارزش افزوده
پرینت گواهی ارزش افزوده
• راهنمایی و مشاوره مودیان در زمینه دریافت گواهی نامه ارزش افزوده
• معرفی شرایط صدور گواهی نامه ارزش افزوده
• معرفی جرایم مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده
• ارائه جدول جرایم مالیات بر ارزش افزوده
• ارائه انواع خدمات مالیاتی و مالی در شرکت حسابداری دانا محاسب فکور