لایحه مالیاتی هیات تجدید نظر

لایحه مالیاتی هیات تجدید نظر

ماموران مالیات یا مودیان چنانچه نسبت به رای صادرشده از طرف هیات حل اختلاف بدوی اعتراض داشته باشند، می توانند طبق ماده ۲۴۷ قانون، تا بیست روز از ابلاغ رای ذکر شده به صورت کتبی تقاضای رسیدگی در هیات حل اختلاف تجدید نظر را نمایند. همچنین مودی مکلف است نسبت به پرداخت مالیات مورد قبول خویش در زمان اعلام شده اقدام نماید.

 

لایحه مالیاتی هیات تجدید نظر

 

ماده ۲۴۷ قانون ماليات مستقيم:

مطمئنا رای هیات‌ های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌ الاجرا است. جز در حالتی که طی مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای طبق ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره‌های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد.

تبصره ۱

مودی مالیاتی باید مقدار مالیات قبول کرده را پرداخت و همچنین نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

پیشنهاد بازدید  برگ مطالبه جرایم ماده 169

تبصره ۲

نمایندگان عضو هیات‌ های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند.

تبصره ۳

چنانچه رای صادره هیات بدوی از طرف یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشد
در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای را صادر خواهد کرد.

تبصره ۴

آرای قطعی هیات‌ های حل اختلاف مالیاتی به جز مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی
با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد برابر مقررات ماده ۲۵۱ این قانون
قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی می باشد.

تبصره ۵

سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آرای هیات‌ های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده
که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را
یک بار به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.

پیشنهاد بازدید  زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی

تبصره ۶

شکایت مودیان مالیاتی در مواردی که از آرای هیات‌ های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیأت‌های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک‌درصد ۱درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *