نوشته‌ها

خدمات انبار و انبارگردانی

خدمات انبار و انبارگردانی

مقدمه ای درباره انبار و انبارگردانی:

از دید کلی می توان به انبار و انبارگردانی به شکل یک خدمت اقتصادی نگاه کرد که کمک میکند تا ما بتوانیم کالایی را به مقدار زیادی خریداری و تهیه کرده و از ان نگهداری کنیم و در نهایت به مقدار زیاد انها را عرضه کنیم ان هم در زمان لازم و به موقع! ادامه مطلب …