نوشته‌ها

برخورداری از معافیت های مالیاتی

برخورداری از معافیت های مالیاتی

, , ,

چگونگی برخورداری از معافیت های مالیاتی؟

برخورداری از معافیت های مالیاتی یعنی اینکه قسمتی از درامد ها و سرمایه هایی که مشمول پرداخت مالیات هستند را طبق قوانین مورد معافیت قرار میدهند.باتوجه به اینکه مالیات ابزاری است برای پیاده کردن سیاست های دولت و اهدافی که دولت از اجرای معافیت های مالیاتی دارد این است که سرمایه گذاران را سوق دهد به سوی فعالیت هایی که شامل منفعت عمومی و همگانی میباشند،دولت میتواند با معافیت ها سیاست ها و اهداف خود را اجرا کند .در این مسیر ما در کنار شما هستیم پس در ادامه با ما همراه باشید

اولین شرط برخورداری از معافیت های مالیاتی با عنایت به اصلاحیه متن ماده ۱۶ آیین نامه به شرح زیر می باشد. ادامه مطلب …