نوشته‌ها

حسابداری مالی

حسابداری مالی

,

حسابداری مالی چیست ؟

شاخه ای از حسابداری است که اطلاعات مالی را به صورت ترازنامه و صورت های سود و زیان و صورت گردش وجه نقد برای استفاده داخلی ،کارکنان ،همچنین برای گزارش دهی به سهامدارن ،سازمان های دولتی ناظر،تهیه و تحلیل و ارائه می کنند.اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری مالی در اختیار اشخاص ذینفع قرار میگیرد که این افراد شامل:مدیران ،صاحبان سرمایه،اعتبار دهندگان ،سازمان های مالی است. ادامه مطلب …