نوشته‌ها

اعزام حسابدار

اعزام حسابدار

, ,

اعزام حسابدار مخصوص زمان و نیاز شما

تحت نظارت مدیران ارشد و حسابداران خبره دانا محاسب فکور

برخی از مردم انجام کارهای حسابداری را کاری سهل و سبک میدانند. در حالی که با توجه به وجود مفاد قانونی بسیار از جمله قانون تجارت ، بیمه ، مالیات و … اوضاع شرکت در شرایطی امکان دارد بغرنج و طاقت فرسا شود.پس در این مواقع توصیه میشود جهت آسودگی و اطمینان خاطر و ضمانت کار از یک حسابدار با تجربه و تحت نظر مدیران مالی برتر شرکت دانا محاسب فکور استفاده بفرمایید. ادامه مطلب …