نوشته‌ها

حسابرسي داخلي

حسابرسي داخلي شركت ها

حسابرسي داخلي چیست؟

حسابرسي داخلي با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری می کند و موسسه حسابداری و حسابرسی دانا محاسب فکور پیشرو در این زمینه میباشد. تعریف حسابرسی داخلی طبق نظرهیات تدوین استانداردهای حسابرسی، به شرح زیر می باشد:

  •   ارزیابی مستقلی كه توسط مدیریت شركت  برای سیستم های كنترل داخلی ایجاد میشود.
  •   كفایت سیستم های كنترل داخلی را از لحاظ درست ومناسب، اقتصادی، اثربخش وكارآمدبودن استفاده ازمنابع را آزمون می نماید.
  •   ارزیابی میزان موثر بودن دستورالعملها ، كارآیی روشها، كنترل و انعكاس  نتایج در قالب یك گزارش مدون شده .

ادامه مطلب …

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی

,

حسابرسی عملیاتی چیست؟

حسابرسی عملیاتی نوعی از خدمات اطمینان‌بخشی است که اثربخشی، کارایی، صرفه اقتصادی (موسوم به 3Es ) و در سنوات اخیر ملاحظات زیست محیطی(به عنوان Eچهارم 4thE) عملیات سازمان را ارزیابی و با ایجاد بینش و ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات به مدیران برای استفاده بهینه از منابع موجود کمک می‌کند.

همچنین اینکه کانون توجه این نوع حسابرسی علاوه بر ارزیابی عملکرد، بررسی سیستم‌ها و فرآیندهای اجرای عملیات و ارزیابی آزمون کنترلهای داخلی نیز است، از این طریق تاثیر به سزایی بر افزایش قابلیت اتکای اطلاعات سازمان ها و بهبود عملکرد آنها خواهد داشت. ادامه مطلب …

حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی

, ,

حسابرسی مالیاتی پیشرفته

بنا به قانونهای اعمالی از سوی اداره مالیات، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند، مشمول پرداخت مالیات می باشد.

حسابرسان مالیاتی و بازرسان قانونی گزارشات مربوطه را تنظیم میکنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. ادامه مطلب …

تحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی

, , ,

تحریر دفاتر قانونی چیست؟

دفاتر قانونی ،به دفاترکل و روزنامه و مشاغل گفته می شود که برای ثبت رویداد های مالی شرکت ها و موسسه هایی که موظف هستند مالیات پرداخت کنند مورد استفاده قرار می گیرند،تحریر دفاتر قانونی برای ارائه به اداره مالیات تنظیم میشوند .بنابراین تحریر دفاتر قانونی نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود .تحریر این دفاتر باید مطابق با قوانین لازم در تحریر دفاتر ثبت شود . محاسبه ی مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر قانونی از قوانین در تحریر استفاده نشود ،مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود.وزمانی که علی الراس می شوید ،اظهار نامه ی مالیاتی شما مورد قبول نمی باشد . ادامه مطلب …

خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

,

خدمات حسابرسی:

از آنجایی که برای رفع نیاز های حسابرسی خود به افراد کارشناس و حرفه ای که دارای مجوز حسابرسی در این امور  هستند باید مراجعه کنیم و وجود اطلاعات مالی قابل اطمینان برای بقای هر شرکت و موسسه ای لازم است، پس این خدمات را باید با توجه بیشتری به موسسات حسابداری معتبر واگذار نمود.معمولا اهداف تهیه کنندگان این اطلاعات مالی با اهداف استفاده کنندگان آن مغایر است. بنابراین نیاز به وجود حسابرس مستقل در این زمینه بدیهی ست.افرادی که با صداقت و توانایی حرفه ای خود بتوانند این اطلاعات را استخراج و به نحو مطلوب ارائه دهند. ادامه مطلب …