اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی

اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی

 

اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی

 

بر اساس قانون مالیات عملکرد سالانه تا پایان تیرماه هرسال هر مؤدی مالیاتی می تواند اظهانامه مالیاتی سال قبل را تکمیل و از طریق سامانه اعلام شده سازمان امور مالیاتی به آن اداره بفرستد، سپس اداره دارایی مطابق با برنامه هایش از مؤدی درخواست ارسال دفاتر و مدارک مربوطه را می کنند، که پس از بررسی این مدارک از طرف ممیز مالیاتی برگه تشخیص صادر خواهد شد، که دوباره به مؤدی جهت دریافت برگه تشخیص تماس گرفته می شود. پس از مراجعه و با مشاهده برگه تشخیص و عدم قبول آن نسبت به موارد ذکر شده در این برگه اعتراض خود را اعلام می نماید، در موارد زیر مراحل اعلام اعتراض و حل آن ذکر شده است.

 

۱-مراتب حل اختلاف مالیاتی بخش اول:

زمانی که برگه تشخیص مالیات صادر شده و به مؤدی ابلاغ ‌شود چنانکه مؤدی نسبت به آن اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رییس امور مالیاتی موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی نماید.
در جریان رسیدگی پرونده توسط رییس اداره امور مالیاتی یا ممیز کل سه وضعیت پیش می آید:

  •  اگر دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رئیس امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می‌نماید.
  • چنانچه رییس امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مؤدی قابل تعدیل می‌باشد و این امر مورد قبول مؤدی نیز قرار گیرد، در این حالت باید مراتب منبع مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضاء مسؤول مربوطه و مؤدی مالیاتی یا وکیل تام‌الاختیار او برسد.
  • چنانچه رییس اداره امور مالیاتی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده مؤدی را به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع دهد.
پیشنهاد بازدید  موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در آجودانیه

۲-رسیدگی در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی:

در صورتی که برگه تشخیص مالیاتی بر اساس مقررات مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ ابلاغ شده باشد و مؤدی مالیاتی اقدامی را به عمل نیاورد، در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته می‌شود و همچنین اگر رئیس اداره امور مالیاتی/ ممیز کل اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد پرونده برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی که از سه نفر، شامل یک نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک قاضی و یک نماینده اتاق بازرگانی می‌باشد، ارجاع داده می‌شود. بدین گونه زمانی که زمان تشکیل جلسه هیئت تعیین گردید برگه دعوت به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. البته فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیئت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه.

۳-رسیدگی دوباره در مرجع هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر:

بعد از آنکه هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رأی را صادر و به مؤدی ابلاغ شد
چنانچه مؤدی به رأی هیئت حل اختلاف بدوی معترض باشد می‌توانند طی زمان بیست
روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
بدین ترتیب مؤدی جهت شرکت در هیئت حل اختلاف تجدید نظر باید مقدار مالیات مورد قبول
خود را پرداخت کرده و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در زمان مقرر تسلیم نماید.
قبل ذکر است که نمایندگان عضو هیئت‌ های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
نباید نسبت به موضوع مطرح شده اظهار نظر داشته یا قبلا رأی داده باشند.

پیشنهاد بازدید  آموزش معاملات فصلی خرید و فروش

۴-طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی:

اگرچه مؤدیان مالیاتی به رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی اعتراض داشته باشند
می‌توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به شورای عالی مالیاتی مراجعه و پس از تکمیل و تنظیم
فرم واخواهی مدارک خود را شامل تصویر رأی هیئت
و سایر اسناد و مدارک به شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

در ضمن مؤدیان باید به میزان مالیات مورد رأی، وجوه نقد یا تضمین بانکی سپرده
و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد
معرفی کند تا رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا گردد.
شعبه مزبور نیز باید بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن
رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، به موضوع رسیدگی نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *